Ако сте решили, че трябва водещ на сватбата, вие сте взели вярното решение. Това ще ви позволи да се насладите пълноценно на празника, без да се разсейвате от неотложни ангажименти.

vodesht-na-svatba

Квалифицираният специалист не само ще ви помогне непосредствено по време на тържеството, но и заедно с вас ще работи по всички нюанси, ще ви предложи оптимални и оригинални решения, или ще разработи специален сценарий по ваша идея.

Какво прави водещият на сватбата?

Отговорът на този въпрос е доста сложен, но ако обобщим и малко опростим, то в неговите задължения обикновено влиза:

  1. Разработка и съгласуване с клиента на програмата на сватбата и развлеченията, планирани за тържеството.

Това е вид етап на планиране, което трябва да започне по-рано (в идеалния случай 2-3 месеца преди събитието). Професионалният водещ на сватба е нужен на младоженците, тъй като той отчита всички техни желания и трябва да предложи няколко варианта на провеждане, например, традиционна сватба или разработване на специален сценарий, и да пристъпи към подготовката на реализация на избрания вариант.

  1. Проверка на готовността

Преди началото на толкова важно за вас събитие опитния водещ на сватбата трябва задължително да провери готовността на компонентитe на сватбеното тържество, както по отношение на организационните, така и на техническите въпроси. Освен това той трябва да обезпечи достойно посрещане на гостите, пристигащи по-рано, или да ги забавлява, ако младоженците малко се забавят.

  1. Работа с гостите на тържеството

Едно от основните задължения на водещия на сватба е провеждане на развлекателни конкурси с участието гостите, както и запознаването помежду им и създаване на хармонична и приятелска атмосфера на празника във всички ситуации. За целта е необходимо детайлно изучаване на списъка с гостите, запознаване с родствените връзки, кои гости са на булката и кои на младоженеца и съответното отношение към тях. Работата с гостите включва водене на тържеството, водене на подходящи тостове и поздравления.

wodesht-na-svatba-2

Като се има пред вид всичко изброено до тук, може да направим извод, че един толкова важен персонаж за всяка сватба е не само организатор, но и по същество, координатор на всички събития, които се провеждат по време на сватбеното тържество. Той следи гостите да не скучаят, запознава ги един с друг, обявява поздравленията и тостовете, обявява гост изпълнителите от развлекателната програма, следи за съответствие по време и събития на всичко случващо се по предварителния сценарий, тъй като всеки празник има ограничение във времето на провеждане, и в него трябва да се случи всичко замислено по сценарий. Затова въпросът „Защо е нужен е водещ на сватба?“ е по-скоро риторичен.  

Всяка сватба задължително трябва да има водещ! Така, че погрижете се предварително за това, за да може вашият сватбен ден да бъде незабравим!